Tapta Mudra Dharana by His Holiness Sri 1008 Sugunendra Theertha Swamiji

Sunday, 16th December 2018 9.30am

Tapta Mudra Dharana by His Holiness Sri 1008 Sugunendra Theertha Swamiji

  • 9:30am to 11:30am – Samthaana Maha Pooja
  • 10:00 - 11:30am – Sri Sudarshana Homa
  • 11:30am – Mudra Dharana
  • 12:30pm Theertha Prasada
  • Sri Sudarshana Homa sponsorship - $108

Event Photographs